Disclaimer

Hoewel aan de totstandkoming van de informatie op deze website de uiterste zorg is besteed, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend en kan zij niet anders worden gezien dan als een uitnodiging tot het inwinnen van nadere informatie. Jip & Jij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat of zal gaan ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op of via deze website verstrekte informatie. Jip & Jij is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website met inbegrip van het gebruik van de aangeboden producten. Het gebruik van alle producten is voor eigen risico van de bezoeker. Jip & Jij kan de aanwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de website van Jip & Jij bevindende informatie niet volledig uitsluiten. Jip & Jij wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiende uit de aanwezigheid van eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de zich op de website bevindende informatie van de hand. De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als een vervanging van het professionele advies of oordeel van een arts, diƫtist of andere deskundige.

Jip & Jij is nooit aansprakelijk voor eventuele lichamelijke en/of psychische schade welke al dan niet terug te leiden is naar het dieet. Producten van Jip & Jij kunnen kunstmatige geur, kleur en smaakstoffen bevatten. De naamgeving en afbeeldingen van dergelijke producten impliceren nooit dat het product de betreffende ingrediƫnten bevat.

Gezondheid en veiligheid
Het Jip`s lifestyleprogramma is ontwikkeld onder toezicht van voedingsdeskundigen. Het programma is ontwikkeld voor een veilige gewichtsafname. Voor je begint met het gebruik van het programma, moet je er zeker van zijn dat je niet aan ondergewicht lijdt.

Jip & Jij is geen medische organisatie, en kan je dus ook geen medisch advies geven. Wij wijzen u er met klem op dat u in bepaalde gevallen eerst een arts dient te raadplegen en in sommige gevallen zelfs absoluut niet aan de Jip & Jij producten mag beginnen.

Als je al een arts bezoekt om redenen waarbij regelmatig consult vereist is, en/of wanneer je medicijnen gebruikt die voorgeschreven zijn door je arts, en/of je vanwege een ziekte of medische aandoening een speciaal dieet voorgeschreven hebt gekregen dan moet je het gebruik van de Jip & Jij producten vooraf goed bespreken met je arts. Voorbeelden van dergelijke aandoeningen zijn: diabetes, ziekten van hart- of bloedvaten, beklemming of pijn op de borst hartziektes, hartkloppingen, goed- of kwaadaardige gezwellen kortademigheid, epilepsie, bloedarmoede, galstenen en nierstenen. Deze lijst is niet volledig.

Het Jip & Jij programma is niet geschikt voor mensen die aan een erkende eetstoornis leiden (zoals anorexia nervosa of boulimia nervosa). Mensen onder de 18 jaar mogen ook geen gebruik maken van de Jip & Jij producten. Het Jip & Jij programma is niet geschikt voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Ook mag u absoluut geen gebruik maken van de Jip & Jij producten bij aandoeningen van lever of nieren of diabetes Type 1.

Claims/ervaringsverhalen

De ervaringsverhalen op de website van jipenjij.com zijn ervaringen van echte personen. Jip en jij verwijdert claims die in strijd zijn met de Europese EFSA wetgeving. Inhoudelijk wijzigt Jip en jij jij de verhalen niet. De inhoud en context van deze ervaringen zijn individueel en daarom niet generalisserbaar of van toepassing op iedere deelnemer die het programma van Jip en jij volgt. Als er op de website www.jipenjij.com wordt gerefereerd naar een mate van gewichtsverlies dan heeft de mate van gewichtsverlies betrekking op het programma van jip en jij.

De snelheid en/of mate van gewichtsverlies is niet alleen afhankelijk van het gebruik van een product, maar ook afhankelijk van wat een persoon nog meer eet, de hoeveelheid lichaamsbeweging en de genetische aanleg.